קמפיין עוד אבנך ונבנית

יעד הקמפיין: ₪1,500,000

{{currentagent.display_name}}, היעד האישי: {{currentagent.target | currency :"₪":""}}


נא הקש את שם
נא הקש את שם
הקש את סכום התרומה
הקש את מספר כרטיס האשרא
הקש את הספרות בגב הכרטיס