קאמפיין עוד אבנך ונבנית

דער ציל פון דער קאמפיין: ₪1,500,000

{{currentagent.display_name}} , פריוואטער גול: {{currentagent.target | currency :"₪":""}}


נא הקש את שם
נא הקש את שם
הקש את סכום התרומה
הקש את מספר כרטיס האשרא
הקש את הספרות בגב הכרטיס